Burn-outcoaching

Moet je veel ‘balletjes hooghouden’, leg je de lat hoog voor jezelf, vergelijk je jezelf vaak met anderen en verlies je regelmatig het overzicht?

Gelukkig kun je deze levensstijl best een tijd volhouden, maar als je te lang ‘in het rood staat’ ligt een burn-out op de loer. Lichamelijke en psychische klachten treden dan op: je raakt vermoeid, hebt moeite je te concentreren, je ervaart nog weinig plezier in die dingen die je onderneemt en je ziet nog weinig perspectief.

Vormen van burn-out coaching

Burn-out preventie

Ervaar je te veel werkdruk? Dan gaan we analyseren uit welke aspecten de werkdruk exact bestaat. Op grond van deze analyse wordt een remediërend actieplan opgesteld met als doel de werkdruk beheersbaar te maken om een burn-out te voorkomen.

Dit traject wordt meestal vergoed door de werkgever.

Begeleiding bij re-integratie

Heb je een burn-out? Dan stellen we een traject op om lichamelijk en geestelijk weer gezond te worden. We gaan onderzoeken waar je winst kunt behalen in je persoonlijke effectiviteit thuis en op je werk. Een persoonlijk remediërend actieplan zal een succesvolle re-integratie bewerkstelligen.

Dit traject wordt meestal vergoed door de werkgever.

De werkwijze

k bied bijeenkomsten van anderhalf uur aan. De sessies vinden plaats in mijn praktijkruimte in Tilburg. Op verzoek is coaching op de werkvloer ook mogelijk.

De bijeenkomsten staan in het teken van het geleidelijke herstel van de coachee. Bij zowel preventie als re-integratie zullen de volgende stappen globaal worden gevolgd:

Stappenplan

1

Stoom afblazen

2

Inventariseren werksituatie, persoonlijkheidskenmerken en gewoontes

3

Oplossingsgericht coachen

4

Opstellen SMART re-integratieplan

5

Terugkoppelen naar de werkgever

6

Coachen op de werkplek

7

Evalueren coachingtraject

Rust creëren

Wandelcoaching en ademhalingsoefeningen maken onderdeel uit van het aanbod, met als doel de basiselementen van welbevinden terug te vinden.

SMART actieplan

Tijdens het traject zal de coachee concrete doelen en stappen gaan formuleren in een SMART actieplan voor succesvolle preventie of re-integratie. Dit plan kan het gespreksonderwerp met de werkgever vormen.

Oplossingsgericht coachen

Dit is een pragmatische manier van werken waarbij de coachee op zoek gaat naar de winst die er te halen valt en dus niet ‘blijft hangen’ in de belemmeringen en problemen. Het in kaart brengen van talenten, drijfveren en valkuilen speelt in dit proces een belangrijke rol. De focus komt te liggen op proactief handelen in plaats van reactief handelen. Het doel is dat de coachee weer perspectief gaat zien.

Terug naar de werkvloer en evaluatie

De insteek is om waar mogelijk en wenselijk in gezamenlijkheid op te trekken met de werkgever. Tijdens de evaluatie van het coachingstraject zal duidelijk worden welke stappen de coachee gezet heeft en welke middelen hierbij effectief waren.